શાકમાં ખટાશ લાવવા શા માટે આપણે આમળાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જાણો.

0
494

જે દિવસે તમારા શાકભાજીમાં આમળાનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો, તે દિવસથી તમને રાત-દિવસ લૂ-ટ-ના-રા અડધા મેડિકલ મા-ફિ-યા ભાગી જશે. સનાતન ભારતમાં શાકમાં ખટાશ લાવવા માટે ટામેટાંને બદલે આમળાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. તેથી જ સનાતન હિંદુઓના હાડકાં મહર્ષિ દધીચીના હાડકાં જેવા કઠણ હોતા હતા, એટલા મજબૂત હોતા હતા કે મહારાણા પ્રતાપનો અતિ વજનદાર ભાલો ઉપાડી શકે.

આજે તમામ પ્રકારના કેલ્શિયમ અને વિટામીન ખાધા પછી હાડકા યુવાનીમાં જ જવાબ આપવા લાગે છે. જે સિઝનમાં દેશી ટામેટાં મળે ત્યારે ખાઈ લેવા, પણ ઈંડાના આકારના ઈંગ્લીશ ટામેટાં ખાવાને બદલે આમળાનો ઉપયોગ તમારા શાકને પણ સ્વાદિષ્ટ બનાવશે અને તમને મેડિકલ મા-ફિ-યા-ના જા-ળા-માંથી પણ બહાર કાઢશે.

આમળા એકમાત્ર એવું ફળ છે જેમાં તમામ પ્રકારના રસ હોય છે. જેમ કે આમળા ખાટા પણ છે, તે મીઠા પણ છે, તે કડવા પણ છે અને ખારા પણ છે. સનાતન સંસ્કૃતિમાં આમળાનું એટલું મહત્વ છે કે, દિવાળીના થોડા દિવસો પછી આમળા નવમી ઉજવવામાં આવે છે.

તમારે ફક્ત બાળકોને અને આધુનિક સભ્યોને જાણ કર્યા વિના શાકમાં આખા અથવા સમારેલા આમળા નાખવાના છે. જો આમળાને આખા નાખવામાં આવે તો તેનું શાક બન્યા પછી તમે તેને એમજ ખાઈ શકો છો. જ્યારે આમળા ઉપલબ્ધ ન હોય, ત્યારે સૂકા આમળાને પીસીને તેનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય છે.

મેડિકલ મા-ફિ-યા-ઓને ભગાડવા માટે આમળાનો ઉપયોગ કરો.

આપણી સંસ્કૃતિમાં ઘઉં ક્યાં છે?

આપણા દેશના લોકગીતોમાં પણ બાજરો જ છે જેમ કે, ‘બાજરે દા સિટ્ટા વે મૈં તલી તે મરોડિયા, તુરિયા જાંદા માહિયા અસા ગલી વિચોં મોડિયા’.

વિજયાદશમીના તહેવાર પર આપણે જવ વાવીએ છીએ ઘઉં નહીં, પિંડ હંમેશા જવના લોટના બનેલા હોય છે ઘઉંના નહીં.

કન્યા વિદાય વખતે કન્યા ચોખા ફેંકતી હતી તે પણ પોલિશ કર્યા વગરના ઘઉં નહીં.

તો પછી આ ઘઉં આપણા ખોરાકમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા? સંશોધનનો વિષય છે. શું એવું તો નથી ને કે ઘઉં ફૂડ મા-ફિ-યા-ઓ, મેડિકલ મા-ફિ-યા-ઓને સૂટ કરે છે, બાજરી અથવા જવ નહીં.

આજથી જ થોડો ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસ કરો.