મજેદાર જોક્સ : પતિ : તને આખો દિવસ રસોડામાં જ જોઈને મારો જીવ બળી જાય છે. પત્ની : તો તમે શું…

0
3056

જોક્સ :

પત્ની : કાલ રાતે મને એક સ્વપ્ન આવ્યું કે,

હું અને તમે એક દુકાન પર ગયાં. એ દુકાન સોના ચાંદીનાં ઘરેણાંની હતી.

પતિ : પણ આ વાત સ્વપ્નની જ છે ને?

પત્ની : એ દુકાનેથી તમે મારા માટે એક ઘરેણું ખરીઘું ત્યારે જ મને ખબર મડી કે, આ સ્વપ્ન જ હોવું જોઈએ.

જોક્સ :

સરલા તરલાને કહી રહી હતી : મારા પતિ ઓફિસેથી ઘેર પાછા આવે છે, ત્યારે હું એમને ખૂબ આરામપૂર્વક આરામખુરશીમાં બેસવાનું કહું છું,

અને સાથોસાથ ટિપોય પર પગ લાંબા કરવાનું કહું છું.

તરલા : તને આ ઉદારતાનું શું ઈનામ મળે છે?

સરલા : થોડીવાર બાદ આરામખુરસી પર ઘણું સારું પરચુરણ મને મળી જાય છે, જે એમનાં ખિસ્સામાંથી બહાર નીકળી આવે છે.

જોક્સ :

પત્નીએ પોતાના ભાઈને એક કાગળ લખ્યો અને પોતાના ભૂલકણા સ્વાભાવવાળા પતિને તે કાગળ ટપાલમાં નાખવા માટે આપ્યો.

પતિએ કાગળમાં તારીખ જોઈ તો આવતા મહિનાની ૧ લી તારીખ તેમાં લખી હતી.

પતિએ કહ્યું : અરે, આવતા મહિનાની તારીખ કેમ લખી?

પત્ની : તમારા ભૂલંકણા સ્વભાવને શું હું નથી જાણતી?

આવતા મહિનાની ૧ લી તારીખ સુધીમાં પણ તમને શું આ કાગળ ટપાલમાં નાખવાનું યાદ નહીં આવે?

જોક્સ :

પતિ : તને આખો દિવસ રસોડામાં જ જોઈને મારો જીવ બળી જાય છે!

પત્ની : તો તમે શું સૂચવો છો?

પતિ : કપડાં અને વાસણ માંજવામાં પણ રસ લેતી થા.

જોક્સ :

ભોમિયો : જુઓ સાહેબ, આ પાંચસો સાલ પુરાણો કિલ્લો છે. એને એવો ને એવો જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે.

એક ઈટ પણ બદલવામાં આવી નથી.

પ્રવાસી : હા, ભાઈ તારું કહેવું ખરું છે. હું સમજી ગયો.

આનો માલિક પણ મારા મકાન માલિક જેવો હોવો જોઈએ.

મારા મકાન માલિકે પણ વીસ વર્ષથી મકાનની મરામત કરાવી નથી.

જોક્સ :

મુકુંદરાવ એમની રોજની ટેવ પ્રમાણે પોતાની ઓફિસે જવા નીકળ્યા કે, તરત જ એમની પત્નીએ જરા રોષે ભરાઈને કહ્યું,

આજે આપણા લગ્નની 25 મી વર્ષગાંઠ છે એટલો યે તમને ખ્યાલ આવતો નથી?

મુકુંદરાવ : યાદ કેમ ન આવે?

પત્ની : તો આપણે કંઈ અનોખી રીતે એ ઊજવીએ.

થોડી વાર વિચારીને મુકુંદરાવે સૂચવ્યું : બે મિનિટનું મૌન પાળીને શોક વ્યકત કરીએ તો?

જોક્સ :

એક દિવસ બંટીને તેના પપ્પાએ પૂછ્યું : મોટો થઈને તું શું બનીશ?

બંટીએ કહ્યું : જાનવરોનો ડોકટર.

પપ્પાએ પૂછ્યું : કેમ?

બંટીએ કહ્યું : કારણ કે જાનવરો કયારેય કોઈ ડોકટરને ગાળો દેતા નથી.

જોક્સ :

લ્યૂસીએ પોતાના પતિ જ્હોન જે સૈનિક હતો તેને પત્ર લખતાં લખ્યું :

વહાલા, છેલ્લા ત્રણ માસથી હું બીમાર છું.

સૈનિક જ્હોને જવાબમાં લખ્યું : ઘણું ઉત્તમ અમને બધાંને અહીં ફલ્યુ થયો છે.

જોક્સ :

પત્ની : સવારના પહોરમાં તમે છાપામાં શું આમ માથું ઘાલીને વાંચી રહ્યો છો?

પતિ : સાંભળ, એક સમાચાર છે કે એક પતિએ તેની પત્નીને એટલા માટે છૂટાછેડા આપ્યા કે,

તેની પત્ની રોજ એના (પતિના) ખિસ્સા ફંફોળ્યા કરતી.

પત્ની : હું તો તમારા ખિસ્સાને હાથ પણ લગાડતી નથી.

હા, પૈસાની જરૂર પડે તો તમારા પાકીટમાંથી કયાં નથી કઢાતા?