મજેદાર જોક્સ : રીટા : માયા, તું કોઈ બેવકૂફને જોઈને પરણવાનું પસંદ કરે ખરી. માયા : ના રે ના, હું મોઢું …

0
1993

જોક્સ :

ભિખારણ : મેં ચાર દિવસથી કાઇ ખાધું નથી બેન…

બેન : સખ્ખત વિલ પાવર છે તારો તો,

મારાથી તો રહેવાય જ નહીં.

જોક્સ :

ગ્રાહક (હોટેલના મેનેજરને) : પેલા છેલ્લા ટેબલ પર બેઠી છે એ યુવતી કોણ છે?

મેનેજર : ફિલ્મ અભિનેત્રી! જો કે એનું નામ હું અત્યારે જાણતો નથી.

ગ્રાહક : તેં શું અવારનવાર અહીં આવે છે?

મેનેજર : હા, બધી હનીમુન તે આ હોટેલમાં જ ઉજવે છે. એની ચોપડે એનું નામ એના નવા પતિની શ્રીમતી તરીકે લખાય છે.

જોક્સ :

વકીલ (અસીલને) : મારી ફીના રૂ. ૧,૦૦૦ રોકડા અત્યારે આપો અને બાકીના દર અઠવાડિયે રૂ. ૨૦૦ ના હપ્તાઓ દસ અઠવાડિયાં સુઘી.

અસીલ : તમે તો જાણે કોઈ કારની રકમની વાત કરતા હો એ રીતે કહો છે. પહેલાં રોકડા અને પછી હપતાઓ.

વકીલ : ખરું છે, હું એક કાર જ ખરીદી લાવ્યો છું.

જોક્સ :

વકીલ (પતિ ને ઝે-ર-આપનાર મહિલાને) : તો તારા પતિને કોફીમાં ઝે-ર મિલાવીને તેં એને પીવા આપી,

ત્યારે તને એના પર દયા ન આવી?

મહિલા : દયા તો આવી હતી?

વકીલ : કયારે?

મહિલા : જ્યારે એણે કોફીનો બીજો કપ માગ્યો?

જોક્સ :

રીટા : માયા, તું કોઈ બેવકૂફને જોઈને પરણવાનું પસંદ કરે ખરી?

માયા : ના રે ના, હું મોઢું નહીં બેંક બેલેન્સ જોઈને જ કોઈ પણ યુવાન સાથે લગ્ન કરવામાં માનું છું.

જોક્સ :

ગ્રાહક (વેઈટરને) : એક ડીશ કેસરનો આઈસક્રીમ લાવ.

વેઈટર લેવા ગયો. અડઘો ક્લાક થયો તો એ પાછો ન ફર્યો એટલે ગ્રાહકે બૂમ પાડી કહ્યું,

અરે ભાઈ, જલદી કેસર લાવ! સાંભળે છે કે કેસર લાવ!

એવામાં વેઈટર આવ્યો ને બોલ્યો : સાહેબ, જરા ધીમેથી બોલો! મારી શેઠાણીનું નામ કેસર છે.

જોક્સ :

દાકતર (મિત્રને) : આજે સવારે મેં એક દર્દીને ઓપરેશન પહેલાં કલોરોફોર્મ આપ્યું પણ તેની એના પર કોઈ અસર થઈ નહીં.

મિત્ર : એમ કેમ બન્યું હશે?

દાકતર : ઓપરેશન પછી મને ખબર પડી કે, એ માણસ રાશનની દુકાન ચલાવતો હતો.

જોક્સ :

પત્ની (પતિને) : તમને તે મારે શું કહેવું. કોઈ વાત સાંભળતા નથી.

એક કાનેથી વાત સાંભળી કે, બીજે કાનેથી કાઢી નાખી. મારે તે તમને શું કહેવું?

પતિ : પણ તું તો બે કાનેથી સાંભળીને, મોં એ બધી વાત કાઢી નાખે છે તેનું શું?

જોક્સ :

એક સમાચારનો પ્રતિનિધિ એક ગામડામાં એક ખેડૂતની મુલાકાત લઈ રહ્યો હતો.

પ્રતિનિધિ : આપના પાડોશીઓ શું ઈમાનદાર છે?

ખેડૂત : હા, ઘણા જ ઈમાનદાર છે!

જો આમ વાત છે, તો આપે અહીં આ ભરેલી બં-દૂ-ક કેમ તૈયાર કરીને રાખી છે? પ્રતિનિધિએ મરઘીના વાડા તરફ આંગળી કરીને ખેડૂતને પૂછ્યું.

ખેડૂતે કહ્યું : પાડોશીઓને ઈમાનદાર રાખવા માટે.

જોક્સ :

એક ફેરિયો એક ઘર પર પહોંચ્યો.

પણ ઘરની સ્ત્રીએ કહ્યું : મારે કોઈ ચીજવસ્તુ ખરીદવી નથી. તું અહીંથી ચાલ્યો જા? નહીં જાય તો મારે પોલીસને બોલાવવી પડશે, સમજ્યો?

ફેરિયો : બહેનજી, પોલીસને બોલાવવા આ સીટી ખરીદી લ્યો. કિંમત માત્ર વીસ પૈસા જ છે.