મજેદાર જોક્સ : શિક્ષક : કનુ કેરી કઈ ઋતુમાં થાય છે. કનુ : મને ખબર નથી, સાહેબ! શિક્ષક : તને …

0
2344

જોક્સ :

મગનલાલ : હેં છગનલાલ, તમારા ઠોઠ છોકરાને પછી કામે ક્યાંય લગાડ્યો?

છગનલાલ : હા!

મગનલાલ : કયાં?

છગનલાલ : મારા હરીફ દુકાનદારને ત્યાં મૂક્યો.

જોક્સ :

કમલા : સરલા, આમ થાકીપાકી કેમ દેખાય છે?

સરલા : મારા પતિ બિમાર છે. આખી રાત મારે જાગતા રહેવું પડે છે.

કમલા : પણ તેં તો કહ્યું હતું કે, તારા પતિની દેખરેખ રાખવા રાતના એક નર્સ રાખી લીધી છે?

સરલા : એ માટે જાગવું પડે છે!

જોક્સ :

પિતા : બેટા કનુ, તારી પરીક્ષાનું પરિણામ આવી ગયું?

કનુ : હા, પિતાજી!

પિતા : પાસ કે નાપાસ?

કનુ : એક વિષય સિવાય બીજા બધા વિષયમાં નાપાસ!

પિતા : અલ્યા, એ વિષયમાં નાપાસ થવાનું તને કેમ ફાવ્યું નહીં?

જોક્સ :

મેનેજર ભૂલકણા સ્વાભાવના હતા.

એક દિવસ એમણે પોતાની સામે ઊભેલ કર્મચારીને પૂછ્યું : અરે ભાઈ મારી પેન્સિલ મેં કયાં મૂકી છે?

કર્મચારીએ કહ્યું : સાહેબ, આપના કાન પર તમે પેન્સિલ મૂકી છે.

મેનેજર : હં… કયા કાન પર, ડાબા કે જમણા?

જોક્સ :

પતિ : એક્વાર હું ઘોડાઓની રેસમાં ગયો. પણ એ દિવસે ભારે ગમ્મત આવી.

૧૧ મા મહિનાની ૧૧ મી તારીખ હતી. હું મેદાન પર પણ ૧૧ કલાક, ૧૧ મિનિટ અને ૧૧ સેન્કન્ડે પહોંચ્યો, મેં દાવ પણ ૧૧ મા ઘોડા પર લગાવ્યો!

પત્ની : એ ઘોડો ૧ નંબરે આવ્યો?

પતિ : ના, એ ઘોડો ૧૧ માં નંબરે આવ્યો!

જોક્સ :

રમેશ : પહેલાં હું બોલતો અને મારી પત્ની સાંભળતી હતી.

કમલેશ : પછી?

રમેશ : પરણ્યા પછી મારી પત્ની બોલે છે અને હું સાંભળું છું.

કમલેશ : હમ……

રમેશ : બાબો જન્મ્યા પછી હું અને મારી પત્ની બોલીએ છીએ… જોર જોરથી ઝઘડી પડીએ છીએ…

કમલેશ : અને સાંભળે છે કોણ?

રમેશ : પાડોશીઓ!

જોક્સ :

ગ્રાહક (ઘોબીને) : તને શરમ આવવી જોઈએ. એક તો તેં મારું ખમીશ ખોઈ નાખ્યું અને ઉપરથી ધોલાઈના પૈસા માગે છે?

ધોબી : બાબુ સાહેબ, ખમીશ ધોયા બાદ ખોવાઈ ગયું છે.

જોક્સ :

શિક્ષક : કનુ કેરી કઈ ઋતુમાં થાય છે?

કનુ : મને ખબર નથી, સાહેબ!

શિક્ષક : તને એટલીયે ખબર નથી? જરા વિચાર કર કે તને કેરી કયારે ખાવા મળે છે?

કનુ : બગીચામાં માળી ન હોય ત્યારે?

જોક્સ :

ગણિતના શિક્ષક (એક વિદ્યાર્થાને) : એક ચોપડી દસ રૂપિયા દસ પૈસામાં ખરીદીને નવ રૂપિયા વીસ પૈસામાં વેચવામાં આવે તો નફો થાય કે નુકસાન?

વિદ્યાર્થા : રૂપિયામાં એક રૂપિયાની ખોટ અને પૈસામાં દસ પૈસાનો નફો.

જોક્સ :

એક મહિલા : હું તો કોઈ સાહસ કરનાર માણસ સાથે જ લગ્ન કરવા માગું છું. કોઈ સાહસ કરી બતાવનાર માણસને જ હું પરણવા માગું છું.

બીજી મહિલા : પણ આ મોંઘવારીના જમાનામાં લગ્નનો પ્રસ્‍તાવ મૂકવો એ શું કોઈ ઓછું સાહસ છે?

જોક્સ :

શિક્ષકે એક દિવસ બાળકોને પૂછ્યું : બાળકો કહો જોઈએ, કયું દૂધ વઘારે સારું હોય છે? ગાયનું કે માં નું?

દિપકે ઊભા થઈને કહ્યું : સાહેબ ગાય કરતાં માં નું દૂધ વધારે સારું હોય છે?

શિક્ષકે પૂછ્યું : એ કેવી રીતે?

દિપકે કહ્યું : સાહેબ! માં નું દૂધ હંમેશાં તાજું હોય છે અને બીજો ફાયદો એ છે કે એ દૂધ બિલાડી પી શક્તી નથી.