મજેદાર જોક્સ : પતિ (ક્રોઘથી) : બે કલાથી હું ગધેડાની માફક ઊભો રહીને તારી રાહ જોઈ રહ્યો છું. પત્ની : પણ મેં ..

0
4049

જોક્સ :

એક પહેલવાને હોટલમાં આવતાં જ પોતાની ટોપી દરવાજા પાસેની ખીંટીએ ટાંગી

અને ફોન કરવા અંદર જતાં પહેલાં તેના ઉપર ચિઠ્ઠી ભરાવી : “આ ટોપી એક પહેલવાનની છે અને તે હમણાં પાછો આવશે.”

તે ફોન કરીને તરત જ બહાર આવ્યો અને જોયું તો ખીંટી ઉપર ટોપી નહોતી, પણ ત્યાં એક ચિઠ્ઠી હતી :

“તે ટોપી એક દોડવાનો ચેમ્પિયન ઉઠાવી ગયો છે અને તે પાછો નહિ આવે!”

જોક્સ :

બે બહારવટિયા ‘તીન પત્તી’ રમતા હતા.

એકે કહ્યું : હું જીત્યો.

શું છે તારી પાસે? બીજાએ કહ્યું.

ત્રણ ચોકકા. પહેલાએ જવાબ આપ્યો.

ના, હું જીતું છું. બીજો બોલ્યો.

એમ? શું છે તારી પાસે? પહેલાએ અચંબો પામી પૂછયું.

બે દૂરી, એક એક્કો અને છ ભ-ડાકાની બં-દૂ-ક’.

અને બીજો જીતી ગયો.

જોક્સ :

જહોને આખી રાત એની પ્રેમિકાને ત્યાં વીતાવી હતી.

વહેલી સવારે તે ઘેર આવ્યો ત્યારે એણે જોયું કે,

તેની પત્ની એના પર રોષે ભરાઈ હતી. પણ તેણે મન પર ધીરજ રાખીને કહ્યું ચોરોએ મને પકડી રાખ્યો હતો,

તે બધા પૈસા લઇ ગયા. પછી જહોને પોતાનાં કપડાં ઉતારવા માંડયાં.

પણ જેવાં તેણે કપડાં ઉતાર્યા કે એની પત્ની બોલી ઊઠી : જહોન!

જહોન : શું?

પત્ની : તારું અન્ડરવેર કયાં?

જહોન : ઓહ! ચોર અન્ડરવેર પણ લઈ ગયા.

જોક્સ :

રમેશે બીબીને ધ-મ-કા-વી-ને કહ્યું : ‘બોલ આ બાળક માટે કયો પુરુષ જવાબદાર છે?

પેલા બે છોકરા જે આપણા છે એના કરતાં આ છોકરો દેખાવે જુદો કેમ પડે? સાચું બોલ!’

બીબી બોલી : ‘આ જ છોકરો આપણો છે, આગળના બે છોકરાઓ આપણા નથી એટલે કે તમારા નથી.’

જોક્સ :

દાકતરે દર્દીને તપાસવા માંડ્યું. છાતી પર પોતાનું સ્ટેથોસ્કોપ મૂકીને દર્દીને જરા ઉધરસ ખાવા કહ્યું.

દર્દીએ જરા ઉધરસ ખાધી કે દાકતરે કહ્યું : ‘હં… તો તમને ઉઘરસ થઈ છે, એમ?’

જોક્સ :

અદાલતમાં એક વકીલે બીજા વકીલને કહ્યું : ‘આપ સાવ ગધેડા છો.’

બીજા વકીલે કહ્યું : ‘તમે બળદ છો.’

ન્યાયાધીશે કહ્યું : ‘જો આપ સાહેબોની ઓળખાણ આપવાની વિધિ પૂરી થઈ હોય તો હવે અદાલત એનું કામ આગળ ચલાવે.’

જોક્સ :

મેં આપને એક ચેક મોકલ્યો હતો તે તમને મળ્યો હતો?

હા, બે વાર મળ્યો હતો. એકવાર આપના તરફથી અને બીજીવાર બેંક તરફથી,

તેમાં શેરા સાથે લખ્યું હતું નો-બેલેન્સ.

જોક્સ :

પત્ની (જોશીને) : ‘પંડિતજી, મારા પતિનો ભૂતકાળ જોઈ આપો.’

જોશી : ‘કેમ ભૂતકાળ?’

પત્ની : ‘એમનો વર્તમાન અને ભવિષ્યકાળ તો મારા હાથમાં છે.’

જોક્સ :

પતિ (ક્રોઘથી) : “બે કલાથી હું ગધેડાની માફક ઊભો રહીને તારી રાહ જોઈ રહ્યો છું.”

પત્ની : “પણ મેં તમને કયાં કહ્યું હતું કે, ગધેડાની માફક ઊભા રહીને મારી રાહ જોજો!

તમે આદમીની માફક ઊભા રહીને મારી રાહ જોઈ શકયા હોત.”

જોક્સ :

પત્ની : મને એવા લોકો પ્રત્યે જરાયે સહાનુભૂતિ થતી નથી કે જેઓ શ-રા-બ પીએ છે!’

પતિ : શ-રા-બ પીધા બાદ કોઈની સહાનુભૂતિની જરૂર રહેતી નથી.